Meditasi: Day 82

Healing Pada artikel ini *baca bahagian komen. https://web.facebook.com/inchehujan/posts/2050643641633060 Ada cerita tentang dengan meditasi ada beberapa bahagian organ akan releasekan chemical. Ini antara chemiceal yang direleasekan. Dopamine, Serotonin, Endorphins. Ada yang healing dari sakit kepala. Ada yang healing dari sakit kulit. Ada yang healing dari sakit emosi. Healing ini tidak akan berlaku dalam masa yang singkat. … Continue reading Meditasi: Day 82

Marketing | Teknik 6 Topi

Marketing ini ibarat sains dan seni. Sains itu boleh dikaji. Seni itu pula datang dari bakat. Apakah sains marketing yang telah terbukti keberkesanannya? Teknik marketing cara 6 Thinking Hats. Apabila menghasilkan kempen-kempen marketing, kita boleh gunakan pendekatan pengasas 6 Thinking Hats iaitu Edward De Bono. 6 Topi berfikir yang beliau asaskan adalah: 1) Topi putih. … Continue reading Marketing | Teknik 6 Topi