Marketing | Teknik 6 Topi

Marketing ini ibarat sains dan seni. Sains itu boleh dikaji. Seni itu pula datang dari bakat. Apakah sains marketing yang telah terbukti keberkesanannya? Teknik marketing cara 6 Thinking Hats. Apabila menghasilkan kempen-kempen marketing, kita boleh gunakan pendekatan pengasas 6 Thinking Hats iaitu Edward De Bono. 6 Topi berfikir yang beliau asaskan adalah: 1) Topi putih. … Continue reading Marketing | Teknik 6 Topi